Exconvent de La Puríssima

Main image
La fatxada de l'antiga església del convent encara conserva un interessant conjunt de taulellets.