La fatxada de l'antiga església del convent encara conserva un interessant conjunt de taulellets.