• Julio Colomer, Juan Puertes y Jose Mª Julián
  • Alfafar
Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimarts, dijous i divendres. Horari d'obertura de 8:00 a 14:00.

# TIPUS
Mercats ambulants