Esta ermita dóna la benvinguda amb un escut de pedra i un retaule de taulellets representant a Sant Antoni Abad. Les parets de l'interior estan cobertes de pintures murals, atribuïdes a pintors locals molt vinculats a Joan de Joanes, que representen distintes escenes de la vida del Sant.
Més informació
Horari

La ermita sólo se abre el día del Santo