La imatge de Sant Jaume sobre un cavall presidix la fatxada de l'edifici, d'estil gòtic i una sola nau. El paviment que presenta actualment és l'original i en els laterals de l'interior es poden observar pintures murals amb imatges de Sant Pere i Sant Joan Baptista, Sant Agustí, Sant Antoni de Pàdua, Sant Damià, Sant Jeroni i Sant Tomàs.
Més informació
Horari

La ermita sólo se abre el 1 de mayo