Mercado Municipal de Casinos

Main image
  • Pl. Rosario - Stma.Trinidad - Pl. del Ayto.
  • Casinos

Més informació

Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres i dijous. Horari d'obertura de 8:00 a 14:00.

# TIPUS

Mercats ambulants