Església Parroquial de Sant Lluc Evangelista

Main image

Multimèdia Gallery 

El temple està inclòs entre els alçats davall les normes de l'estil rococó i la seua fatxada presenta tres arcs separats per columnes corínties. A més, consta d'un campanar, realitzat entre 1761 i 1779, que aconseguix quasi els cinquanta metres d'alçària. En l'interior del temple es poden admirar frescos i pintures i, en la sagristia, un bell sòcol de ceràmica del segle XVIII.

Més informació

Horari

Horario de culto