El Castillo

Main image

Multimèdia Gallery 

De origen musulmán, se encuentra ubicado en la loma que domina todo el pueblo a 371 metros de altitud, desde donde hay una extraordinaria vista. Durante las guerras carlistas fue escenario de importantes enfrentamientos militares. Actualmente el castillo se encuentra en ruinas, aunque pueden apreciarse restos de muralla y de torres.D'origen musulmà, es troba situat en la lloma que domina tot el poble, des d'on hi ha una extraordinària panoràmica de l'entorn. Els fonaments, segons la majoria d'historiadors, daten de l'època de dominació romana.
Durant les guerres carlistes, el castell va ser escenari d'importants enfrontaments militars, entre els quals destaquen les dues batalles de Chiva (1836 i 1837), en les quals van ser derrotades en els dos casos les forces carlistes. Actualment el Castell es troba en ruïnes, encara que poden apreciar-se restes de muralla i de torres.
La construcció degué tindre diverses funcions: d'una banda, la d'enclavament dins del conjunt defensiu, el de la ciutat de València; d'una altra, la de controlar una via de comunicació cap a l'interior i, finalment, la de defensa del territori més pròxim. El lloc va estar ocupat des d'època eneolítica, ja que s'hi ha trobat una cova sepulcral i gran quantitat de materials d'aquest període. Posteriorment va ser un hàbitat ibèric, del qual també s'han trobat restes. En l'època romana la població es va establir possiblement en el pla, i durant l'edat mitjana va dependre de la taifa musulmana de València, en la qual devia estar integrada per proximitat.
L'estructura física del castell s'acobla a la mateixa superfície de la muntanya. En aquesta zona hi podem distingir dues parts essencials: d'una banda, la celòquia, al punt extrem més alt, on es va construir l'ermita, que va ser reconstruïda en el segle XVIII; d'una altra banda, la resta d'aquesta zona superior va servir de refugi per a la població quan aquesta rebia atacs.
La fortalesa constava de tres línies defensives. S'hi aprecien nombrosos llenços de muralles i diverses torres, construïdes amb diferents tècniques, les quals presenten reconstruccions de diferents èpoques. L'última reconstrucció va ser la feta amb ocasió de la primera guerra carlista. En acabar la contesa, el general Seoane, l'any 1841, va manar destruir tota la part nova i gran part de la vella, amb la qual cosa va quedar en l'estat ruïnós en què es troba actualment.