Alquería del Duc i llagunes circumdants

Main image
És una alqueria senyorial del segle XVI (construïda sobre la planta d'un altre anterior, del XIV). Presenta una imatge d'edifici fortificat que, al llarg de la història, ha tingut diversos propietaris i usos que han deixat empremta en la seua arquitectura. Actualment, i després de comprar-la el consistori, s'ha convertit en un centre de desenrotllament turístic i escola d'hostaleria. En els seus voltants se succeïxen les llacunes i els ullals (brolladors que afloren a arran de sòl) de gran valor ecològic per la seua especial vegetació i fauna.