Castell de Bairén

Main image

Multimèdia Gallery 

Es tracta d'un lloc poblat des de l'antiguitat com ho demostren les restes arqueològiques trobades de l'Edat de Bronze, de les èpoques ibèrica, romana i medieval, tant islàmica com cristiana. En la construcció del castell s'aprecien restes de les distintes cultures que van ocupar l'antiga Bairén. En el segle XVI, el castell s'anomenarà de Sant Joan a causa de l'advocació de l'ermita que desplaça a l'antic nom àrab de Bairén. En el segle XVII el castell es trobava en ruïnes.