El Morabito

Main image
L'edifici és de cos cilíndric i té sis metres d'alçària. La seua peculiaritat consistix que no es coneix realment perquè era utilitzada, encara que la creença més estesa és que podria tractar-se d'una espècie d'ermitori o lloc de penitència i oració temporal.