Portal de la Traïció

Main image

Multimèdia Gallery 

Portal d'entrada a la ciutat enmurallada, que s'alça sobre la base de la muralla del període islàmic i que va ser reformat en el segle XIV.