El proyecte en el que s'enmarca aquest passeig s'anomena "Mirador Norte" i s'ha realitzat mitjançant tres tallers: Passeig de l'Horta, Mirador del Turia y Les Simetes.

Al Passig de L'horta es pot pasetjar per un circuit natural de quasi dos kilòmetres de llongitud molt a prop à la població i amb dos alternatives: el passig de l'acequia tapada o el passeig per el riu Túria a traves de sendes.

Al llarg del passeig s'han col.locat rampes per permetre l'acces a persones amb dificultats, fonts, bancs i s'han creat zones més amples a on jugar a la petanca, berenar o simplement sentar-se a contemplar l'horta.

Al riu, les sendes constitueixen un itinerari sorprenent per las posibilitats que oferixen per disfrutar contemplant gran nombre d'aus i paisatges de gran bellesa.

Més informació
TIPUS

Jardins