Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dijous i divendres. Horari d'obertura de 7:00 a 16:00.

# TIPUS
Mercats ambulants