Multimèdia Gallery 

Es tracta d'un edifici d'origen mudèjar, mostra representativa de l'arquitectura popular dels segles XVII i XVIII.