Castell

Main image

Multimèdia Gallery 

El castell pertanyia al sistema defensiu del nord de València, ocupa una planta de 600 metres quadrats. Es conserva una torre de planta quadrada en l'extrem nord-oest, dos llenços de muralla emmerletada confluïxen en aquella, i un aljub. Queden restes d'una segona torre, situada al nord-oest, una miqueta més xicoteta que l'anterior, així com fragments dels murs perimetrals i vestigis de l'arrancada dels mateixos que permeten recompondre la irregular planta del castell, els seus murs són gruixuts construïts per mitjà de pedres, rebles i argamassa. La seua altitud topogràfica és de 536 m. i permet l'observació de part del litoral valencià amb el golf de València i la verda horta al sud-est i sud.