L'antic calabós es troba situat en l'entrada del barri àrab, ocupa unes dependències de dimensions prou reduïdes i consta de dos plantes amb escala lateral d'un tram i gir en els últims escalons. La planta baixa on s'ubica l'antic calabós, es dividix en dos zones o estades; la pròpia presó i un espai previ anterior. Actualment, es troba tancat al públic, a l'espera de realitzar algunes millores en el seu interior. El seu origen podria ser medieval, junt amb altres edificis que estarien adossats.