Es tracta d'una conducció d'aigua en forma de rasa o canal. Es desconeix si està revestida de pedra o rajola en els distints trams del seu recorregut. La seua missió era la de conduir l'aigua per a reg i altres usos. En este cas concret, es coneix l'existència de coves al subsòl del barri del castell que conduïen des de la fortalesa al riu o a esta séquia. Per estes galeries els primers pobladors baixaven en cas d'assetjament per a poder aconseguir aigua.