Galeria Multimèdia

La torre del Castell de Sot de Chera està registrada en l'inventari de jaciments arqueològics de la Comunitat Valenciana com una torre de vigilància de cronologia medieval, i es té també constància de troballes esporàdiques de ceràmica d'època romana, així com d'algun element numismàtic. El castell és de tipus roquer i està situat en un promontori rocós sobre les aigües del riu Sot, al centre de la població, en l'actual barri del castell. Al costat d'este hi ha ruïnes de la primitiva església.