Galeria Multimèdia

Cada any, el dissabte més proper al 17 de gener se celebra la tradicional crema de la foguera a la plaça. Amb les brases, la gent torra carn i embotit, acompanyat de cacau, tramussos, coca tallada i mistela per al fred. El diumenge, a la porta de l’església, el rector beneïx els animals que la gent porta (gossos, gats, periquitos, tortugues, cavalls, etc.). Per cada animal es dóna un tros de rotllo beneït.
Més informació
Horari

Fecha variable, se suele celebrar el sábado más cercano al 17 de enero.