Multimèdia Gallery 

Ritu que es repetix cada Diumenge de Resurrecció. Els xics que fan díhuit anys, els antics quintos que se n’anaven al servei militar, trauen els estendards dels antics gremis i confraries titaigüenques per a fer reverències davant de la figura del Crist Salvador. Las Cortesías tenen lloc davant de la façana de l’església del Salvador. Els mossos mostren durant la celebració la fortalesa i el tempre, marcant el pas al compàs de la música pel recorregut fent reverències a Crist amb les banderes, enormes. El més fort i hàbil té el privilegi de reverenciar amb la bandera més grossa. El recorregut el marquen els quintos la nit anterior amb pintures de color blanc i blau, colors al·legòrics de la Mare de Déu i pins col·locats als costats. La celebració acaba amb el pas reverenciat de la Mare de Déu, carregada per les quintes, que va a l’encontre del Crist.