Castell i Muralles

Main image
El recinte va estar murallat fins a la segona mitat del segle XIX, quan, en el seu lloc, es van construir grans casalots nobiliaris.