El Parc Natural de l'Albufera

Main image

Multimèdia Gallery 

L'Albufera, situada al sud de la ciutat de València, és un dels més valuosos espais naturals mediterranis a causa de la singularitat de les seues aigües dolces. Al cordó litoral que separa el llac del mar es creen importants formacions de dunes separades per depressions anomenades mallades. Part de la restinga és la devesa del Saler, coberta per pi blanc amb un ric sotabosc. Tres goles o canals (dues de naturals i una d'artificial) comuniquen el llac i la marjal circumdant amb la mar. Cadascun d'aquests ambients té una vegetació característica i una fauna associada. L'Albufera és un important lloc de nidificació i d'hivernada d'ocells migradors.

Més informació

TIPUS

Parcs