Galeria Multimèdia

Quan en 1884 es traça el primer eixample de la ciutat, es limita la seua extensió entre el llit del riu i dos grans eixos perpendiculars de 50 m. d'amplària: La Gran Via de Fernando el Catòlic-Ramón y Cajal i la de Marques del Túria- Germanies, concebudes com a ronda exterior de la ciutat i límit de la seua urbanització. La Gran Via Marqués del Túria va ser la primera a ser edificada, i conserva bona part dels seus edificis originals de principis del s. XX, encara que ha patit importants substitucions entre els carrers d'Hernán *Cortes i Jorge Juan en demolir-se els convents de la Mare Sacramento i dels Dominics. L'enjardinament de l'espai central, dissenyat per Francisco Mora en 1907, planteja una sèrie d'espais enjardinats que alternen les seues longituds disposant xicotets enjardinaments en la trobada amb els carrers per a facilitar el trànsit rodat. Del primitiu disseny conserva uns interessants *candelabros de ferro colat, decorats amb aixetes alades, que sustentaven els fanals de gas a principis del s. XX. Quasi en la trobada amb el riu amplia el seu traçat per a convertir-se en una plaça enjardinada de planta el·líptica: la plaça *Cánovas del Castell. En el seu centre es troba la font-monument al Marqués de Camp, un dels principals alcaldes de la ciutat, obra de Mariano Benlliure. En 1913 es va inaugurar el monument al poeta Teodoro Llorente en l'encreuament amb el carrer Taquígraf Martí en un espai densament arbrat que imprimeix un cert aire romàntic al conjunt.(Font: *AA.*VV. Guia d'Arquitectura de València. València. 2007)

Més informació
TIPUS

Jardins