Almoina

Main image

Multimèdia Gallery 

Les restes de l'Almoina són la mostra de la grandesa que va viure la ciutat de València durant els segles passats i l'evolució urbana de la urbs. L'esquema general de les restes s'organitza en orde cronològic. Així, en el centre del solar, on es localitzen les termes, es troba la republicana. En la part occidental es concentren els elements pertanyents a l'Imperi Romà com el fòrum o la cúria. En el sud, es reunixen les restes de l'etapa visigoda formats per la zona martirial i episcopal. Finalment, la part oriental de les instal·lacions mostra les troballes pertanyents al període musulmà. En la zona, d'uns 2.500 metres quadrats, s'han realitzant excavacions de què s'ha extret material documental, elements arquitectònics i una gran quantitat d'objectes com a monedes o peces de ceràmica que han passat a formar part dels fons arqueològics de València.

Més informació

Horari

Martes a sábado, de 9.30 a 19.00 h. Domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 h.