Església de les Escoles Pies

Main image

Multimèdia Gallery 

La seua gran fatxada consta de dos cossos de desigual altura i disposa de pilastres d'orde jònic la del primer i del corinti les del segon. El cos principal de l'església denota un barroquisme culte que es combina amb cert aire clàssic. En les seues set capelles es troben altars formats per dos columnes corínties sobre pedestals i frontons circulars o triangulars. La rematada el posa una espectacular cúpula de taulellet blau covalt, una de les de major dimensió de la ciutat. Alberga un dels orgues de tubs més grans d'Espanya, recentment recuperat.

Més informació

Horari

Horario de culto