Mercat De Colom

Main image

Multimèdia Gallery 

En el primer eixample de la ciutat es va construir este gran espai de tres naus i dos grans marquesines laterals. Una estructura de ferro, amb claraboia de vidre, cobrix la part central. La pedra i els taulellets formant mosaic amb motius tòpics de l'horta valenciana són dos de les seues característiques principals.

Més informació

Horari

Diario de 8:30 a 01:00