Palau dels Escrivà

Main image

Multimèdia Gallery 

En la seua fatxada, d'estil gòtic, destaca l'escut del segle XVIII de les VerdeS-Montenegro amb lambrequines rococó. El palau, segons consta, va ser propietat de "L'escrivà", secretari del Rei Jaume I . El seu aspecte actual obeïx a una reforma del segle XVIII.