Plaça de Manises

Main image

Multimèdia Gallery 

Impressionant conjunt arquitectònic format pel Palau de la Generalitat, seu de la Presidència de la Generalitat Valenciana, i els Palacios de la Batlia i del Marqués de la SCALA, d'estil gótic-renacentistes, que alberguen les distintes dependències de la Diputació Provincial de València.