Galeria Multimèdia

Més informació
Horari

de dimarts a diumenges i festius 9.30 h a 19.00 h

El museu proposa un recorregut a través de distintes Jardins de Vivers èpoques per a descobrir l'evolució dels paisatges i ecosistemes al llarg de la història. El Museu exhibix una important mostra de paleontologia del Quaternari d'Amèrica del sud -llegat de Rodrigo Botet-, així com una interessant col·lecció de mol·luscos tant autòctons com d'altres països. Sobreïx per la seua importància l'esquelet del Megaterio, un antic animal de grans dimensions i que és la peça més emblemàtica del museu. Com a complement s'exhibix una àrea d'Ecosistemes Valencians i una sèrie de documentals i altres mitjans audiovisuals que proporcionen informació sobre ecosistemes naturals.