Multimèdia Gallery 

Més informació
Horari

Dilluns a divendres. 8.30 a 14.30h.

Són molts i molt importants els documents que guarda este espai entre els quals es troben el còdex dels Furs i el Llibre del Consolat de la Mar, la Reial Senyera i el Penó de la Conquista. A més s'exhibixen banderes gremials, un fragment de teginat de la antiga Casa de la Ciutat i diverses peces d'orfebreria.