La mocadorà de la Comunitat Valenciana en Sant Dionís