Torre defensiva de la casa del Tros de les Calcides

Main image
Al Costat de la Torreta de CANOR, i també coordinada amb el "Fort de Bernia", la seua missió principal era la vigilància del perímetre coster d'una part de la Marina Alta.