Galeria Multimèdia

L’acte més destacat és la processó de l’Encontre, que se celebra el Diumenge de Resurrecció al carrer Major, que apareix decorat amb una catifa de pètals de rosa formant iconografies. Hi passa la processó i la representació, en vers, de la resurrecció de Crist.
Més informació
Horari

Variable según calendario

Data d'inici

05/04/2020

Data finalització

12/04/2020