Mercat del Dijous

Main image

Més informació

Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dijous. Horari d'obertura de 8:00 a 14:30.

# TIPUS

Mercats ambulants