Mercadillo de Barx

Main image
false

Més informació

Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimarts i dijous. Horari d'obertura de 9:00 a 13:30.

# TIPUS

Mercats ambulants