Autoritat Portuària - Moll de Ponent nº 11
03001 Alicante
Tel. 965 130 095
Fax 965 130 034
e-mail: a.portuaria@puertoalicante.com
web: www.puertoalicante.com