Galeria Multimèdia

Adossada a l'Església Parroquial, es troba a manera de capella l'Església antiga, únic exemplar d'estil gòtic-mudèjar de la Comunitat Valenciana. La muralla és el seu suport i el de les edificacions intramurs existents. Esta primitiva fortalesa va ser transformada i hui constituïx la sagristia i la base del campanar. Va combinar les funcions religioses i defensives al constituir una espècie de baluard defensiu.

Més informació
Horari

Horario de cultos