#Habitacions i places
Nombre total d'habitacions
3
Nombre total de places
6
#CARACTERÍSTIQUES
Pensiò completa
No
Indicador de qualificació de luxe
No
Modalitat
Compartida
Categoria
Tres estreles
Signatura
CV-ARU000450-A