Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimarts. Horari d'obertura de 7:00 a 13:30.

# TIPUS
Mercats ambulants