ÚLTIMA REVISIÓ: 01/02/2022

Dades identificatives (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic):

Raó social: TURISME COMUNITAT VALENCIANA

CIF: Q9655770G

Domicili: Carrer de la Democràcia, 77. CP 46018, València. València

Telèfon: +34 96 120 98 00

Dades DPD: dpd@gva.es

Condicions d'accés

La utilització del lloc web comunitatvalenciana.com suposa l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions de la present Informació Legal, per la qual cosa, si no esteu d’acord amb el seu contingut, haureu d’abstenir-vos de fer ús de la web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la web o els seus servicis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que siga d’aplicació, contra la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic. TURISME COMUNITAT VALENCIANA es reserva el dret de retirar l’accés a la web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravinga el que disposa aquesta Informació Legal.

TURISME COMUNITAT VALENCIANA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions.

Registre d’accés

Comunitatvalenciana.com utilitza cookies quan un usuari accedix a certes pàgines contingudes en aquest lloc web. Aquestes cookies associen únicament un Usuari de manera anònima i el seu equip per al procés de generació d’estadístiques i control d’accés, sense proporcionar cap tipus de referència de la qual es puga derivar cap dada de caràcter personal. Podeu obtenir més informació sobre la política de cookies ací.

Política de privacitat: protecció de les dades personals (Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679):

 

Les dades personals que es tracten en TURISME COMUNITAT VALENCIANA provenen de:

 • Formulari de contacte
  Finalitat: Respondre a les preguntes enviades a TURISME COMUNITAT VALENCIANA a través del formulari de contacte, així com atendre les sol·licituds d’informació sobre els productes i servicis que oferix TURISME COMUNITAT VALENCIANA.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat.
  Conservació: les dades s’emmagatzemaran mentre l’usuari no manifeste el seu dret de cancel·lació.
  Comunicació: amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.
   
 • Formulari de Newsletter
  Finalitat: Gestionar les dades per a l’enviament de notícies als subscriptors per correu electrònic per tal de mantenir-los informats sobre les notícies i novetats de TURISME COMUNITAT VALENCIANA.

  Legitimació: Consentiment de l’interessat.
  Conservació: Les dades s’emmagatzemaran mentre l’usuari no manifeste el seu dret de cancel·lació.
  Comunicació: amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

 • Formulari de Login

  Finalitat: Gestionar la subscripció al portal del sector turístic i el contingut que es publica a través d’aquest servici.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat.
  Conservació: Les dades s’emmagatzemaran mentre l’usuari no manifeste el seu dret de cancel·lació.
  Comunicació: Les dades no se cediran a tercers, excepte per obligació legal.
  TURISME COMUNITAT VALENCIANA utilitza les dades personals per a les finalitats descrites anteriorment. D’igual manera, TURISME COMUNITAT VALENCIANA es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, així com de la seua obligació de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
  L’exercici d’aquestos drets és personal i, per tant, s’ha d’exercir directament per part de l’interessat, que ho sol·licitarà directament al responsable/titular dels fitxers: TURISME COMUNITAT VALENCIANA.
  Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació i portabilitat a través de l’adreça següent: Carrer de la Democràcia 77, Torre 2 - Planta 3, 46018-València o a través de l’adreça correu electrònic dpd@gva.es , en ambdós casos haureu d’aportar la documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent). En qualsevol cas, es pot sol·licitar la tutela de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web.

 • Formulari d'accés a la Plataforma Professional
  Finalitat: Gestionar els recursos turístics per part dels proveïdors de serveis i gestors de destí, actuant per tant com una eina d'administració dels continguts propis dels seus respectius recursos i/o destins, mantenint actualitzada la informació, i permetent la pujada de material audiovisual o imatges d'aquests.
  Legitimació: Consentiment de l'interessat.
  Conservació: Les dades s'emmagatzemaran mentre l'usuari no manifeste el seu dret de cancel·lació.
  Comunicació: Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Propietat Intel·lectual

Els continguts d’aquesta web estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial de TURISME COMUNITAT VALENCIANA o de tercers. No s’autoritza en cap cas (i es perseguirà) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tinga accés en la web de la www.comunitatvalenciana.com la utilització d’aquestos en contra de la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

Els Usuaris que pensen que s’han infringit els seus drets de propietat intel·lectual per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits que aparesquen en aquest lloc web, poden posar-se en contacte amb TURISME COMUNITAT VALENCIANA i sol·licitar que se’n retire el contingut o que s’hi bloquege l’accés públic.

Continguts d’usuaris

L’usuari accepta cedir a títol gratuït a aquesta web els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les modalitats possibles, de l’obra que envia, per a tot el món i per la durada màxima actualment prevista en aquesta llei per a la protecció dels drets cedits i amb la facultat de cessió a tercers.

L’usuari que remet l’obra (que podrà estar constituïda per text, àudio, fotografies i/o obres audiovisuals) garantix ser el titular dels drets de propietat intel·lectual, que cedix en virtut d’aquest contracte i, per tant, mantindrà indemne aquesta web davant de qualsevol reclamació de tercers derivada de l’incompliment de l’esmentada garantia.

En enviar la seua obra a aquesta secció, l’usuari accepta el contingut de les clàusules següents:

- Aquesta web decidirà sobre la idoneïtat de l’obra a efectes de la seua publicació i podran adaptar-la de forma tecnològica, fragmentar-la i adequar-la al format idoni per tal de publicar-la.

- En cap cas s’acceptaran obres que afecten els principis següents: dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que poden resultar vulnerats.

- L’usuari declara, assegura i confirma a aquesta web:

En conseqüència, l’usuari es fa responsable d’aquestes manifestacions i, per tant, mantindrà indemne aquesta web per l’incompliment de les garanties esmentades.

 1. Que és major de 18 anys.

   

 2. Que les seves dades identificatives són certes i verificables.

   

 3. Que és l’autor material de l’obra que envia, que és original i que no l’ha plagiat o usurpat a tercers.

   

 4. Que, en el cas d’enviar fotografies, àudios o vídeos de persones, s’han elaborat amb el consentiment de les persones que hi apareixen, i que aquestes persones són majors d’edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de l’enviament.

Exempció de responsabilitat

La informació que oferix www.comunitatvalenciana.com no pretén reemplaçar ni substituir cap servici tècnic, legal o d’altre àmbit professional.

En base als principis generals dels processos de comunicació electrònica, TURISME COMUNITAT VALENCIANA no garantix que l’accés a la pàgina no es puga interrompre, sofrir retards, contenir errors o omissions, o contenir virus. Per tant, la informació es proporciona tal qual, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre l’exactitud o la precisió de la informació, ni es garantix que siga completa.

En cas de interrupció per causes alienes a TURISME COMUNITAT VALENCIANA del subministrament de comunitatvalenciana.com als Usuaris, l’empresa posarà tots els mitjans dels quals disposa per tal de restablir-ne el subministrament.

Aquesta web conté enllaços a pàgines web alienes a TURISME COMUNITAT VALENCIANA per a la comoditat dels usuaris. La inclusió d’aquestos vincles no suposa que TURISME COMUNITAT VALENCIANA accepte responsabilitat alguna sobre el contingut d’aquestes webs. Una vegada que un usuari es trobe en altra web que no siga comunitatvalenciana.com, s’haurà d’atenir a les indicacions legals que aquesta altra web implique. En el cas que un Usuari considere que algun dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot contactar amb nosaltres per tal de proposar-ne l’eliminació o la modificació. D’igual manera, TURISME COMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable dels continguts de cap enllaç inclòs en qualsevol lloc web enllaçat al lloc web de TURISME COMUNITAT VALENCIANA, ni de cap canvi o actualització d’aquestos llocs web.

TURISME COMUNITAT VALENCIANA respondrà dels danys i perjudicis que l’usuari poguera sofrir a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquestos danys siguen directament imputables a una actuació incorrecta d’aquesta entitat i quan es demostre que no ha complit les exigències i requisits legals i establits de forma reglamentària. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per tal de controlar de forma raonable els riscs de la navegació oberta per Internet i d’evitar danys als seus equips, la pèrdua de dades i el robament d’informació confidencial. TURISME COMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable dels perjudicis que pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest lloc web o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a TURISME COMUNITAT VALENCIANA, que impedisquen o que retarden la prestació dels servicis o la navegació pel lloc web, ni dels retards o bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes, ni de la impossibilitat de donar el servici o de permetre l’accés per causes no imputables a TURISME COMUNITAT VALENCIANA, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. TURISME COMUNITAT VALENCIANA no serà responsable si no té coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o que recomana a través dels seus enllaços és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d'indemnització o, si el té, actua amb diligència per tal de suprimir o inutilitzar l’enllaç o la informació corresponent.

Modificació de la web

TURISME COMUNITAT VALENCIANA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda al seu lloc web, així com de suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ. Tant l’accés a aquest lloc web com l’ús que es puga fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de la persona que el realitza. TURISME COMUNITAT VALENCIANA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar d’aquest accés o ús de la informació. D’igual manera, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d’accés al lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar-los.

Eventualment, aquestes Condicions d’Ús poden ser revisades per tal d’actualitzar els canvis en la legislació vigent, els nostres procediments de recollida i d’ús de la informació, l’aparició de servicis nous o l’exclusió d’uns altres. Aquestos canvis seran vigents a partir del moment en què es publiquen en la web i, per això, és important que reviseu regularment aquestes Condicions d’Ús per tal de seguir informats sobre els canvis realitzats.