Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimarts, dijous i divendres. Horari d'obertura de 8:00 a 15:00.

# TIPUS
Mercats ambulants