Torre Colomera

Main image

Multimèdia Gallery 

La torre és de planta circular i va ser utilitzada per a la defensa del litoral. Presenta xicotetes finestres rectangulars i posseïx una estructura cònica, encara que no conserva la part superior.