Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres i dijous. Horari d'obertura de 10:30 a 11:00.

# TIPUS
Mercats ambulants