#Habitacions i places
Nombre total de places
16
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000017-CS