Mercadillo Viernes

Main image
  • Pl Pais Valencià,PlConstitucio, Major, .
  • Alginet

Més informació

Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dijous i divendres. Horari d'obertura de 7:00 a 14:00.

# TIPUS

Mercats ambulants