Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres, dijous i dissabtes. Horari d'obertura de 8:30 a 13:30.

# TIPUS
Mercats ambulants