Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dijous i diumenges. Horari d'obertura de 9:00 a 13:30.

# TIPUS
Mercats ambulants