Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimarts de 8:00 a 13:30.

# TIPUS
Mercats ambulants