Turisme Comunitat Valenciana s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara en avant, RD 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.comunitatvalenciana.com excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018:
  • En el lloc poden haver-hi imatges amb una descripció alternativa inadequada o amb contingut textual que no es transmet de manera alternativa [criteris 1.1.1, 1.4.5 de WCAG 2.1].
  • Poden haver-hi continguts de vídeo gravat sense audiodescripció o mitjà alternatiu [criteris 1.2.3. i 1.2.5].
  • Poden haver-hi fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web, com anidament incorrecte d'elements, paràgrafs sense el marcat correcte o algun salt en els nivells d'encapçalat [criteri 1.3.1].
  • Pot existir alguna zona amb contrast insuficient, on el focus no siga visible, o zones en les quals s'usa el color per a transmetre informació [criteris 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7].
  • Poden existir continguts en altres idiomes, en els quals no s'ha etiquetat correctament el canvi d'idioma [criteri 3.1.2].
  • En algun cas pot ser precisa la navegació horitzontal a través de barres de desplaçament o pot resultar dificultosa la navegació a través del teclat o per diferents pàgines que presenten la capçalera o el peu diferents [criteris 1.4.10, 2.1.1, 2.1.2, 3.2.3].
  • A vegades pot no quedar clar el propòsit dels enllaços utilitzats [criteri 2.4.4].
  • Pot haver-hi puntualment alguna etiqueta que no siga llegida correctament pel lector de pantalla, igual que algun enllaç que s'òbriga en una nova finestra sense previ avís [criteris 2.5.3, 3.2.2].
  • Poden haver-hi arxius multimèdia o ofimàtics en PDF o altres formats que no complisquen els requisits d'accessibilitat perquè hagen sigut elaborats únicament a fi de presentar determinada informació visualment, si bé habitualment s'ofereix una alternativa en text.
  • Pot haver contingut extern, com els components de Facebook, Twitter, Linkedin o YouTube, que no complisca completament amb els criteris d'accessibilitat.
 2. càrrega desproporcionada:
  • No resulta aplicable.
 3. el contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:
  • Podrien existir arxius multimèdia o ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
  • Poden haver-hi continguts de tercers, com arxius ofimàtics que hagen de publicar-se en aquest lloc i que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 22 de juliol de 2022. El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una avaluació externa duta a terme per la Fundació ASPAYM CYL.

Certificat d'accessibilitat per al contingut web (WCAG 2.1) del W3C a nivell doble A (AA) de la fundació ASPAYM Castella i Lleó Enllaç a una aplicació externa.

Última revisió de la declaració: 22 de juliol de 2022.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per Turisme Comunitat Valenciana.

Procediment d'aplicació

A través d'aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conéixer i oposar-se als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

formulari d'instància general

Contingut opcional

La versió actualment visible d'aquest lloc web és de juliol de 2022.

A partir d'aquesta data es duen a terme revisions parcials dels continguts, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat que actualment són els A i AA de la norma WCAG 2.1, considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Durant l'any 2021 i 2022 s'han realitzat auditories externes dutes a terme per la Fundació ASPAYM CyL.