#Habitacions i places
Nombre total de places
42
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000003-A